Худой как щепка

1
Худой как щепка [khudoj kak shhepka]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này