В подметки не годится

1
В подметки не годится [v podmetki ne goditsya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này