Волосы становятся дыбом

1
Волосы становятся дыбом [volosy stanovyatsya dybom]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này