Вставлять палки в колеса

1
Вставлять палки в колеса [vstavlyat` palki v kolesa]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này