Вылететь в трубу

1
Вылететь в трубу [vyletet` v trubu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này