Глухой как пень

1
Глухой как пень [glukhoj kak pen`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này