Держаться на ниточке

1
Держаться на ниточке [derzhat`sya na nitochke]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này