Задевать за живое

1
Задевать за живое [zadevat` za zhivoe]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này