Искры из глаз посыпались

1
Искры из глаз посыпались [iskry iz glaz posypalis`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này