Как ошпаренный

1
Как ошпаренный [kak oshparennyj]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này