Как слон в посудной лавке

1
Как слон в посудной лавке [kak slon v posudnoj lavke]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này