Как сыр в масле кататься

1
Как сыр в масле кататься [kak syr v masle katat`sya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này