Какая муха тебя укусила?

1
Какая муха тебя укусила? [kakaya mukha tebya ukusila?]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này