Красивый как картинка

1
Красивый как картинка [krasivyj kak kartinka]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này