Лезть на стенку

1
Лезть на стенку [lezt` na stenku]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này