Ложиться под нож

1
Ложиться под нож [lozhit`sya pod nozh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này