Молоко на губах не обсохло

1
Молоко на губах не обсохло [moloko na gubakh ne obsokhlo]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này