На своих двоих

1
На своих двоих [na svoikh dvoikh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này