На седьмом небе

1
На седьмом небе [na sed`mom nebe]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này