Наступить на любимую мозоль

1
Наступить на любимую мозоль [nastupit` na lyubimuyu mozol`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này