Не стесняться в выражениях

1
Не стесняться в выражениях [ne stesnyat`sya v vyrazheniyakh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này