Не чувствовать под собой ног

1
Не чувствовать под собой ног [ne chuvstvovat` pod soboj nog]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này