Нужно как собаке пятая нога

1
Нужно как собаке пятая нога [nuzhno kak sobake pyataya noga]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này