Оставляет желать лучшего

1
Оставляет желать лучшего [ostavlyaet zhelat` luchshego]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này