Смелость города берет

1
Смелость города берет [Smelost' goroda beret]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này