Сводить концы с концами

1
Сводить концы с концами [Svodit' kontsy s kontsami]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này