На весь свет не угодишь

1
На весь свет не угодишь [Na ves' svet ne ugodish']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này