Ни рыба, ни мясо

1
Ни рыба, ни мясо [Ni ryba, ni myaso]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này