Вода камень точит

1
Вода камень точит [Voda kamen' tochit]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này