You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

стрижка

стрижка
стрижка [strìshka] - a haircut
парикмахер [parikmàkher] - a hairdresser, a barber
парикмахерская [parikmàkhirskaya] - a hairdressing salon, a barber's shop
волосы [vòlasy] - hair
длинные [dlìnnye] - long (about hair)
короткие [karòtkie] - short (about hair)

Từ khóa: Barber

Những tin tức khác với chủ đề này: Barber

17.02.2016

Волосы

Волосы
волосы [vòlasy]


кудрявые волосы [kudr'àvyi vòlasy]

светлые волосы [svètlyje vòlasy]
Từ khóa: Động vật, Barber
02.09.2015

Салон красоты

Салон красоты
Только из салона красоты. - (I'm) just from the beauty salon.

Ещё лак не высох. - (Nail)polish hasn't dried yet.

Фразы для парикмахерской. Phrases for hairdressing: http://www.ruspeach.com/phrases/170/
Từ khóa: Barber
06.09.2016

Кудрявый кот

Кудрявый кот
кудрявый кот - a cat with curly hair

кудрявые волосы [kudr'àvyi vòlasy]


Фразы для парикмахерской. Phrases for hairdressing: http://www.ruspeach.com/phrases/170/
Từ khóa: Barber
16.02.2014

парикмахерская

парикмахерская
Từ khóa: Barber
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này