You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Водить машину

Водить машину
водить машину [vadìt’ mashìnu]

У тебя есть водительские права? [u tibyà jèst' vadìtel'skije pravà]поймать машину [pajmàt' mashìnu]

Я отвезу тебя домой. [ya atvizù tibyà damòj]Высадите меня на углу этого здания. [v`ysaditi minyà na uglù èhtava sdàniya]

заднее сидение [zàdnije sidèn'je]


руль [rùl']

газ [gas]

тормоз [tòrmas]
Từ khóa: Ô tô

Những tin tức khác với chủ đề này: Ô tô

24.08.2016

AVTOVAZ Lada XCODE

AVTOVAZ Lada XCODE
На открытии московского международного автосалона российская компания "АвтоВАЗ" представила шесть новых автомобилей. Главной премьерой стал кроссовер Lada XCODE. А вам понравился такой дизайн?

At the opening of the Moscow international motor show Russian company "AVTOVAZ" has presented six new cars. The main premiere was a crossover Lada XCODE. And did you like the new design?
Từ khóa: Ô tô, Inventions
10.02.2016

ШЕРП / SHERP / Вездеход Алексея Гарагашьяна

А вам нравится эта забавная маленькая русская машинка?
[a vam nravits'ya ehta zabavnaya malen'kaya russkaya mashinka]
Do you like this cute little Russian car?
Все хорошо? Вам все нравится? [vsyo kharashò? vam vsyo nràvitsya?]
Từ khóa: Ô tô
06.12.2015

Светофоры в Якутске

Светофоры в Якутске
Светофоры и дорожные знаки покрыты инеем и снегом, Якутск, Россия
Traffic lights and road signs are covered with frost and snow, Yakutsk, Russia

Россия [rassìya]
Từ khóa: Nước Nga, Ô tô
05.09.2016

Грузовик. Агния Барто

Грузовик. Агния Барто
Грузовик. ©Агния Барто

Нет, напрасно мы решили
Прокатить кота в машине:
Кот кататься не привык
Опрокинул грузовик.

The Lorry. ©Agniya Barto

Why did we decide
To take a cat for a ride?
We had no luck
The cat overturned the truck!
31.07.2016

Ретро-авто

Ретро-авто
Первый советский автомобиль представительского класса ЗИС 101 был построен в Москве на Заводе имени Сталина. В конструкции автомобиля проглядываются черты американского Buick 90. На постройку автомобиля ушло 16 месяцев. Государство потратило на его создание полмиллиона долларов.

The first Soviet executive-class car ZIS 101 was constructed in Moscow at the Stalin Plant. In a design of the car you can see some lines of the American Buick 90. The construction of the car took 16 months. The government spent half a million dollars for its creation.

машина [mashìna]

Từ khóa: Ô tô, Inventions
27.07.2016

Первый лежачий светофор в Москве

Первый лежачий светофор в Москве
В Москве, на улице Проспект Мира, появился первый "лежачий" светофор.
The first road traffic light in Moscow appeared in Prospect Mira street.

светофор [svitafòr] - traffic light
свет [svet]

стоп [stop]

дорога [daròga]
16.07.2016

Средства передвижения

Средства передвижения
Новые средства передвижения в Измайловском Парке, Москва - New means of transport in Izmaylovsky park, Moscow

средства передвижения [srètstva piridvizhèniya] - means of transport

Мне надо на улицу "A". Каким транспортом я могу доехать? [mn'eh nàda na ùlitsu A, kakìm trànspartam ya magù dajèkhat']
Từ khóa: Ô tô
23.05.2016

Сомневаться

Сомневаться
Подруга утверждает, что отлично водит машину. Посмотрев на её собаку, усомнился в этом.
My girlfriend claims that she is a perfect driver. After seeing her dog, I doubt that.

сомневаться [samnivàtsa] - doubt (verb)
сомнение [samnènije] - doubt (noun)
водить машину [vadìt’ mashìnu]


Từ khóa: Ô tô, Động từ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này