You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

разговорник в отеле/бронь

разговорник в отеле/бронь
Бронь номера / Booking a room

Мне нужен отель в центре города. [mne nùzhen otèl' v tsèntre gòroda] - I need a hotel in the city centre
Для меня был забронирован номер. [dlya menyà byl zabronìrovan nòmer] - There is a room reserved for me.
Мне нужна комната на ночь. [mne nuzhnà kòmnata na noch'] - I’d like a room for the night.
Этот номер мне подходит. [èhtot nòmer mne podkhòdit] - This room will do for me.
Этот номер мне не подходит. [èhtot nòmer mne ne podkhòdit] - This room won't do for me.
У вас есть свободный номер? [u vas jèst' svobòdnyj nòmer] - Do you have a free room?
У вас в отеле есть интернет? [u vas v otèle jèst' internèt] - Is there an internet in your hotel?

Если мне придётся отменить резерв номера, мне возвратят деньги? [jèsli mne pridyòtsya otmenìt' rezèrv nòmera, mne vozvratyàt dèn'gi] - If I need to cancel my hotel reservation, will I receive a refund?
Мне нужен номер люкс. [mne nùzhen nòmer lyùks] - I need one lux please.
Мне нужен двухместный номер. [mne nùzhen lvukhmèstnyj nòmer] - I need a double room, please.
Мне нужен двухместный номер с раздельными кроватями. [mne nùzhen dvukhmèstnyj nòmer s razdèl'nymi krovàtyami] - I need a double room with separate beds, please.

Мне нужен одноместный номер. [mne nùzhen odnomèstnyj nòmer] - I need a single room, please.
Нам нужен трёхместный номер. [mne nùzhen tryokhmèstnyj nòmer] - We need a triple room, please.
Это дорого. А у вас есть номера дешевле? [èhto dòrogo. A u vas jest' nomerà deshèvle] - This is expensive. Do you have any cheaper rooms?

У вас есть номер для путешествующих с детьми? [u vas jest' nòmer dlya puteshèstvuyusshikh s det'mì] - Do you have a room for travellers with children?
Разрешено ли в вашей гостинице проживание с животными? [razreshenò li v vàshej gostìnitse prozhivànije s zhivòtnymi] - Are pets allowed in your hotel?
Từ khóa: Khách sạn nhỏ

Những tin tức khác với chủ đề này: Khách sạn nhỏ

15.04.2016

В отеле

В отеле
Мне нужен отель в центре города. [mn'eh nùzhin atèl' v tsèntri gòrada]

Этот номер мне не подходит. [èhtat nòmir mneh ni padkhòdit]


Я хочу заказать ужин в номер. [ya khachù zakazàt' ùzhin v nòmir]
Từ khóa: Khách sạn nhỏ
28.03.2016

В отеле

В отеле
В отеле - At a hotel:Другие фразы для ситуаций в отеле -
Other phrases for hotel use here - http://www.ruspeach.com/phrases/145/
Từ khóa: Khách sạn nhỏ
14.08.2016

Необычные бокалы

Необычные бокалы
Необычные бокалы [niab`ychnyi bakàly] - Unusual flute-glasses

бокал [bakàl]


18.02.2014

Бронируем номер на отдыхе:

Бронируем номер на отдыхе:
Бронируем номер в гостинице. Booking a room in a hotel

Для меня был забронирован номер. [Dlya menya byl zabronirovan nomer] — There is a room reserved for me.
Мне нужна комната на ночь. [Mne nuzhna komnata na noch'] — I’d like a room for the night.
Я хочу остановиться на... один день/неделю. [Ya khochu ostanovit'sya na odin den'/nedelyu.] — I would like to stay for... one day/a week.
У вас есть одноместные номера? [
U vas est' odnomestnye nomera?] — Do you have a single room?
У вас есть двухместные номера? [
U vas est' dvukhmestnye nomera?] — Do you have a double room?
Есть ли в номере кондиционер/холодильник? [
Est' li v nomere konditsioner/kholodil'nik?] — Is there air-conditioning/fridge in the room?
Сколько стоит номер? [
Skol'ko stoit nomer?] — How much is the room?
Сколько стоит номер с ванной? [
Skol'ko stoit nomer s vannoj?] — How much does a room with bath cost?
Сколько стоит номер без завтрака? [
Skol'ko stoit nomer bez zavtraka?] — How much does a room without breakfast cost?
У вас есть номер подешевле/получше? [
U vas est' nomer podeshevle/poluchshe?] — Do you have any cheaper/better room?
Этот номер мне подходит. [
Ehtot nomer mne podkhodit.] — This room will do/ suits me
Этот номер мне не подходит. [
Ehtot nomer mne ne podkhodit.] — This room won’t do/ does not suit me
Từ khóa: Khách sạn nhỏ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này