You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Телефонный разговор

Телефонный разговор
Алло! [allò]


Я перезвоню позже. [ya pirizvan'ù pòzzhi]

Я пошлю тебе сообщение. [ya pashlyù tibè saapsshènije]


Больше для общения по телефону:
More for telephone conversation:
http://www.ruspeach.com/phrases/157/

Những tin tức khác với chủ đề này: Cuộc nói chuyện điện thoại

20.07.2016

Средство связи

Средство связи
Средство связи между водителем и пассажиром, 1970-е.
18.06.2016

Телефонный разговор

Телефонный разговор
Алло! [allò]


Я уже еду. [ya uzhè jèdu]

14.05.2016

Телефон

Телефон
Из-за этих телефонов люди не общаются друг с другом, то ли дело раньше!
Because of these phones people don't communicate with each other, it used to be better!

телефон [tiliphòn]

люди [lyùdi]

08.04.2016

Трубка

Трубка
Трубка для мобильного телефона.
Handle for a mobile phone.

трубка [trùpka] - handle
Алло! [allò]


18.02.2016

Телефонный разговор

Телефонный разговор
Алло! [allò]

Извини, я сейчас занят. [izvinì, ya sijchàs zànit]

Я уже еду. [ya uzhè jèdu]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này