You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Картошка

Картошка
Выглядит как картошка [vygl'yadit kak kartoshka] - Looks like a potato

Những tin tức khác với chủ đề này: Động vật, Thông thạo tiếng Nga

23.10.2016

Король Лев в Московском метро

Король Лев в Московском метро
Король Лев в Московском метро
The Lion King in Moscow metro
Từ khóa: Động vật
21.10.2016

Осень в Москве

Осень в Москве
И всё-таки осень в Москве - это чудо
[i fs'yo-tak'i os'in' v maskve - ehta chudo]
Still, autumn in Moscow - this is a miracle
20.10.2016

Когда меня спрашивают сложный ли русский язык

Когда меня спрашивают сложный ли русский язык
Когда меня спрашивают сложный ли русский язык, я показываю как пишется слово "Шиншилла"

When people ask me whether Russian a hard language to learn, I show how to spell the word "Chinchilla"
Từ khóa: Động vật
20.10.2016

Интересные факты об акулах

Интересные факты об акулах
Акулы обитают на нашей планете более 400 млн. лет. У акул отсутствуют болевые импульсы, их организм вырабатывает специальное вещество, которое блокирует все болевые ощущения. Длительность беременности акулы составляет 3.5 года (это больше, чем у слонов). Самый маленький размер акулы составляет 15 см, а самый большой – до 12 метров.

Sharks live on our planet more than 400 million years. Sharks have no pain impulses, their organism produces special substance which blocks all pain. Duration of shark pregnancy is 3.5 years (more than elephants'). The smallest shark is 15 cm, and the biggest one is up to 12 meters.
большой [bal'shòj]

больше [bol`she]


Từ khóa: Động vật
19.10.2016

Ты в порядке?

Ты в порядке?
Ты в порядке? [ty f par'yatke] - Are you ok?
Я работаю над этим [ya rabotayu nad eht'im] - I'm working on it
18.10.2016

Ну тогда сделайте как я. Соврите

Ну тогда сделайте как я. Соврите
Вы очаровательны [vy acharavat'el'ny] - You are adorable
Увы, не могу сказать о Вас того же [uvy, ne magu skazat' a vas tavo zhe] - Alas, I can not say the same about you
Ну тогда сделайте как я. Соврите [nu tagda sd'elajt'e kak ya. Savr'it'e] - Well then, do as I do. Tell lies

(c) Марк Твен/Mark Twain
14.10.2016

Присядь и объясни

Присядь и объясни
Присядь и объясни мне, почему у других котов уши больше моих
[pr'is'yat' i ob"yasn'i mn'e, pachimu u drugikh katof ushi bol'she maikh]
Sit down and explain to me why the other cats' ears are bigger than mine
Từ khóa: Động vật
13.10.2016

Доброе утро

Доброе утро
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này