quay lại
Dr. Elena Begeneva
  • Thông tin liên lạc:
  • Email: rusgazeta@mail.ru

Ngôn ngữ thứ hai:


Dr. Elena Begeneva

Elena Begeneva is the Ph.D diploma teacher of Russian. Elena Begeneva on "Amazon" 

Elena Begeneva is the owner of the e-learning course of Russian "The Russian newspaper to your morning coffee" (http://lclass.org/). Look screenshots!

Elena Begeneva is the author of the student-book "The Russian newspaper to your morning coffee" (Moscow, 2010).  Look inside! 

My book on "Amazon" 

My page on FacebookGiáo viên này không có đăng các bài viết


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này