quay lại
Irina
  • Thông tin liên lạc:
  • Email: irina.corelowa@yandex.ru
  • Skype: irina_k8331

Ngôn ngữ thứ hai:


Irina

I'm a professional Russian teacher. I also speak English and Spanish quite well.  I've been teaching Russian for more than 5 years  and I can explain you our difficult grammar, pronunciation and so on in a simple way) .  I know all difficulties people come across learning Russian. The first lesson is free.

Giáo viên này không có đăng các bài viết


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này