quay lại
Tatiana
  • Thông tin liên lạc:
  • Email: mylife2009@yandex.ru
  • Skype: tanya1974871

Ngôn ngữ thứ hai:


Tatiana

Учитель английского языка, преподаю иностранным студентам русский язык, а также тренер по скорочтению на обоих языках

Giáo viên này không có đăng các bài viết


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này