You can change this website language: English


Все до одного

1
Все до одного [vse do odnogo] - 全体毫无例外

一无例外;概不例外。

翻译
翻译 (ru-zh)
只注册过的网民可以使用这个功能