You can change this website language: English


Кожа да кости

1
Кожа да кости [kozha da kosti] - 骨瘦如柴

太瘦了;骨瘦如柴的人;三眼四枯颅。

翻译
翻译 (ru-zh)
只注册过的网民可以使用这个功能