You can change this website language: English


Короче говоря

1
Короче говоря [koroche govorya] - 简单地说

一句话;总而言之;三言两语。

翻译
翻译 (ru-zh)
只注册过的网民可以使用这个功能