Лезть на стенку

1
Лезть на стенку [lezt` na stenku] - 痛得要命

几乎发狂;勃然大怒;形容气愤到了极点。

翻译
翻译 (ru-zh)
只注册过的网民可以使用这个功能