Нужно как собаке пятая нога

1
Нужно как собаке пятая нога [nuzhno kak sobake pyataya noga] - 画蛇添足

不需要的东西、无意义的东西。

翻译
翻译 (ru-zh)
只注册过的网民可以使用这个功能