любить


翻译:
拼写: [lyubìt']

使用示例

Любить каждую частичку кого-либо. [lyubìt' kàzhduju chistìchku kavò-liba] - 神魂颠倒地爱某人。
翻译
翻译 (ru-zh)
只注册过的网民可以使用这个功能