Sledujte nas na


 Zpět na všechny novinky Zpět na všechny novinky

Останкинская телебашня

Останкинская телебашня словно космическая ракета в облаках. Москва, Россия.
Ostankino TV tower like a space rocket in the clouds. Moscow, Russia.
Tagy: Architecture

Další příspěvky na toto téma: Architecture

Московское сияние [Maskofskae siyanie] - Moscow lights
Tagy: Architecture
Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Недалеко от центра Москвы. Россия

The Roman Catholic Cathedral of the Immaculate Conception of the blessed virgin Mary. Near the center of Moscow. Russia
Дворец бракосочетаний в Казани, Россия [dvar'ets brakasachitanij v Kazan'i] - Wedding Palace in Kazan, Russia
Tagy: Architecture
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci