Učitelé a školy jsou teď ve Skypu

Sledujte nas na


 Zpět na všechny novinky Zpět na všechny novinky

Чувства

обычные глаза
[ob`ychnyi glazà]

чувства
[chùstva]

удивление
[udivlènije]
подозрение
[padazrènije]
грусть
[grùst']
сожаление
[sazhalènije]
безразличие
[bizrazlìchije]
концентрация
[kantsyntràtsyja]

страх
[strakh]
мольба
[mal'bà]
просьба
[pròs'ba]
недоверие
[nidavèrije]
интерес
[intirès]
сомнение
[samnènije]
ярость
[yàrast']
Учись выражать свои чувства тут -
Learn how to describe your feelings here -
http://www.ruspeach.com/phrases/233/

Další příspěvky na toto téma: Mluvený ruský jazyk, Podstatná jména

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci