Učitelé a školy jsou teď ve Skypu

Sledujte nas na


 Zpět na všechny novinky Zpět na všechny novinky

Синонимы слова КРУТО

круто [krùta] - cool

Синонимы слова КРУТО:
Sinonyms of the word КРУТО:

отлично [atlìchna] - excellent
потрясающе [patrisàyusshi] - amazingly
здорово [zdòrava] - marvelously
отменно [atmènna] - splendidly
роскошно [raskòshna] - luxuriously
прекрасно [prikràsna] - excellently

знатно [znàtna] - nobly
замечательно [zamichàtil'na] - outstandingly, exceptionally
превосходно [privaskhòdna] - splendid, superior
чудесно [chudèsna] - wonderfully
волшебно [valshèbna] - wonderfully

Další příspěvky na toto téma: Mluvený ruský jazyk

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci