Sledujte nas na


 Zpět na všechny novinky Zpět na všechny novinky

первый снег

Выпал первый снег. The first snow fell.

снег
[snèk]
Идёт снег.
[idyòt snek]

ожидание [azhidànije] - expectation
реальность [riàl'nast'] - reality

Другие фразы о погоде -
Other phrases about weather -
www.ruspeach.com/phrases/196/
Tagy: Počasí

Další příspěvky na toto téma: Počasí

На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Tagy: Rusko, Počasí
Сегодня 62-градусный мороз в Белоярском районе побил российский рекорд

[sivodn'ya 62-gradusnyj maros v B'elayarskom rajone pab'il rasijskij rikort]

Today, the 62-degree frost in Beloyarsky district broke the Russian record
На улицах столицы России самая настоящая зимняя сказка [na ul'itsakh stal'itsy Ras'ii samaya nastayashhaya zimn'aya skaska] - There is a real winter fairy tale on the streets of the capital of Russia
Tagy: Počasí
Мороз -40°С: утро в Барнауле, Россия

Frost -40°С: morning in Barnaul, Russia
Tagy: Počasí
Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci