путешествовать


Překlad: cestovat
Transliterace: [putishèstvavat']

Příklady použití

Мне нравится путешествовать на скоростных поездах. [mne nràvitsya puteshestvovat' na skorostn`ykh poezdàkh] - Ráda cestuju rychlíkem
Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать… © Иван Бунин/ Ivan Bunin [chilavèka dèlayut schislìvym tri vèshhi: lyubòf', intirèsnaya rabòta i vazmòzhnast' putishèstvavat'] - Člověka dělají šťastným tři věci: láska, zajímavá práce a možnost cestovat ... © Ivan Bunin / Ivan Bunin
Я люблю путешествовать. [ya l'ubl'ù putishèstvavat'] - Rádo cestuji.Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci