к


Překlad: ke
Transliterace: [k]

Příklady použití

А как ты считаешь? [a kak ty schitàesh`] - Co si o tom myslíš?
А какой вы любите шоколад? [A kakoj vy lyubite shokolad] - Jakou čokoládu máte rád?
А кто ты по профессии? [a kto ty pa prafèssii] - Jaké máš povolání?
А куда пойдёте вы в этот вечер? [a kudà pajd'òti vy v èhtat vèchir] - Kam půjdete dnes večer?
А на каком инструменте играете вы? [a na kakòm instrumèhnti igràiti vy] - Na kteý nástroj hrajete?
большая чашка кофе [bal'shàya chàshka kòfe] - velký šálek kávy
большая чашка кофе [bal'shàya chàshka kòfe ] - velký šálek kávy
быть в курсе [byt' f kùrsi] - být si vědom
В жизни каждого человека есть два самых важных дня - день, когда он родился, и день, когда понял зачем. [V zhìzni kàzhdogo chelovèka jèst' dva sàmykh vàzhnykh dnya: den', kogdà on rodìlsya, i den', kogdà pònyal zachèm] - V životě každého člověka je dva nejdůležitějších dne - den, kdy on se narodil a den, kdy on si uvědomil, nač.
В какое время вы начинаете работу? [v kakòje vrèmya vy nachinàjete rabòtu] - V kolik hodin začínáte pracovat?
В кассу большая очередь. [v kàssu bal'shàya òchirit'] - Velká fronta u pokladny
В котором часу закрывается выставка? [v katoram chasu zakryvaetsya vystafka?] - V jaké době se výstava zavře?
В молодости бабушка была очень красивой. [v mòladasti bàbushka bylà òchin' krasìvaj] - V mládí babička byla velmi krásná.
В Москве количество машин на тысячу жителей достигло 380. Это второе место в мире после Нью-Йорка. Не так давно Москва перегнала Лондон с его 320 машинами на тысячу жителей. [v maskve kalichistvo mashin na tysyachu zhitilej dastiglo 380. ehto ftoroe mesto v mire posle n`yu-jorka. ne tak davno maskva peregnala londan s evo 320 mashinami na tysyachu zhitilej.] - V Moskvě se počet aut na tisíc obyvatel dosáhl 380. Jedná se o druhé město na světě po New Yorku. Není to tak dávno jak Moskva předběhla Londýn s jeho 320 automobilů na tisíc obyvatel.
В Мурманске недавно был открыт памятник коту Семёну. Как гласят городские легенды, в 90-годы хозяева кота возвращались из отпуска вместе с домашним питомцем. Однако, в пути Семён пропал. Потерявшийся в Москве кот прошёл 2000 км, чтобы вернуться домой. [v Murmanske nidavna byl atkryt pam'atnik katu Sem'onu. Kak glas'at garadskie ligendy, v 90-gody khazyaeva kata vazvrashalis` iz otpuska vmesti s damashnim pitomtsem. Odnaka, v puti Sem'on prapal. Pateryafshijsya v Maskve kot prashyol 20 km, chtoby virnut`sya damoj] - V Murmansku nedávno byl otevřen pomník kocouru Semenu. Podle městské legendy v 90 letech majitelé kocoura vraceli se z dovolené s domácím mazlíčkem. Nicméně, na cestě Semen byl pryč. Ztracený v Moskvě kocour šel 2000 kilometrů aby dostal se domů.
В одном из Российских городов, Екатеринбурге, есть памятник клавиатуре [V odnom iz Rossijskikh gorodov, Ekaterinburge, est' pamyatnik klaviature] - V jednom z ruských měst, Jekatěrinburgu, je pomník klávesnici
влюбиться в кого-либо [vlyubìt'sa v kavòliba] - zamilovat se do někoho
Ворона: каррр-каррр, каркает [karrr-karrr, kàrkajet] - Vrána krá-krá,kráká
Вот моя визитная карточка. [vot maya vizitnaya kartachka.] - Tady je moje navštívenka.
встречаться с кем-либо [vstrichàtsa s kèmliba] - setkat se s kýmkoli/ chodit s někým
Всякий раз, прощая кого-то, мы прощаем и самих себя. [vs'yakij raz, prashhaya kavo-ta, my prashhaem i sam'ikh s'eb'ya] - Pokaždé, když odpouštíme někomu, odpouštíme i sobě..
Вы будете какое-нибудь вино к обеду? [vy bùditi kakòje-nibùt' vinò k abèdu?] - Chcete nějaké víno k večeři?
вы купаете [vy kupàjete] - vy koupáte
Вы можете купить билет на экскурсию в кассе (у водителя автобуса). [vy mozhite kupit` bilet na ehkskursiyu v kase (u vaditil'a aftobusa)] - Můžete si koupit lístek na výlet u pokladny (u řidiče autobusu).
Вы можете стать слепым, считая каждый день похожим друг на друга. [Vy mòzhite stat' slip`ym, sshitàya kàzhdyj den' pakhòzhim druk na drùga.] - Můžete se stát slepý, pokud každý den pro Vás bude si podobný.
Вы не могли бы порекомендовать какой-нибудь местный напиток? [vy ni maglì by parikamindavàt' kakòj-nibut' mèstnyj napìtak?] - Mohl byste doporučit nějaký místní nápoj?
Вы принимаете к оплате кредитные карты? [vy prinimaete k oplate kreditnye karty?] - Přijímate platební karty?
Вы принимаете кредитные карточки? [vy prinimàjite kredìtnyje kàrtachki] - Přijímáte platební karty?
Вы принимаете кредитные карты? [vy prinimaete kreditnye karty?] - Přijímate platební karty?
Вы человек вообще? [Vy chilavèk vapshhè?]
Выражение, которое вы носите на своём лице, куда важнее одежд, которые вы надеваете на себя. [vyrazhenie, katoroe vy nosite na svayom litse, kuda vazhnee adezhd, katorye vy nadivaite na seb'a] - Výraz, který nosíte na svém obličeji je mnohem důležitější oblečení, které máte na sobě.
Где здесь можно купить сувениры? [gd`e zd`es` mozhna kupit` suv`eniry?] - Kde tady si můžeme koupit suvenýry?
Где и когда можно позавтракать? [gde i kogda mozhno pozavtrakat'] - Kdy a kde si můžeme dát snídani?
1 2 3 ... 6 7Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci