куда


Překlad: kam
Transliterace: [kuda]

Příklady použití

А куда пойдёте вы в этот вечер? [a kudà pajd'òti vy v èhtat vèchir] - Kam půjdete dnes večer?
Выражение, которое вы носите на своём лице, куда важнее одежд, которые вы надеваете на себя. [vyrazhenie, katoroe vy nosite na svayom litse, kuda vazhnee adezhd, katorye vy nadivaite na seb'a] - Výraz, který nosíte na svém obličeji je mnohem důležitější oblečení, které máte na sobě.
Куда идёт этот автобус? [kudà id'òt èhtat aftòbus] - Kam jede tento autobus?
Курица: ко-ко-ко, кудах-тах-тах, кудахчет [ko-ko-ko, kudàkh-takh-takh, kudàkhchet] - Slepice:ko-ko-ko,kudach-tach-tach,kdaká
Откуда отходит автобус? [atkuda atkhodit aftobus?] - Odkud autobus odjíždí?Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci